شیوه نامه ی ارسال ایده ها و شرکت در رویداد

فرم کلی ایده ی ارسالی باید به صورت زیر باشد:

حداکثر 1000 کلمه شامل عنوان ایده، معرفی ایده پرداز(ها)، مقدمه، مساله و مشکل، راه حل، مدل درآمدی،  مشتریان، جذب مشتری، استراتژی و چشم انداز با نرم‌افزار word تهیه شود. قطع صفحه A4، اندازه حاشیه‌ها 3 سانتی‌متر، و فاصله بین سطرها یک سانتی متر باشد. قلم B Nazanin با سایز 14 استفاده شود.

فرمت پیشنهادی فایل ایده به صورت زیر می باشد : فرمت پیشنهادی ایده